بایگانی دسته‌ی: رینگ صاف کن

دستگاه تاب گیر رینگ

دستگاه تاب گیر رینگ

دستگاه تاب گیر رینگ دستگاهی است که با چرخش رینگ آلومینیومی  و تراش آن توسط تیغه دستگاه تراش تابگیر رینگ تاب و انحنای رینگ را گرفته و برای ترمیم شکستگی و تراش و صاف کردن رینگ های آلومینیومی خودرو ها استفاده میشود و در ایران به نام های رینگ صاف کن، تراش رینگ، رینگ تراش، […]