بایگانی دسته‌ی: کمپرسور

دستگاه کمپرسورباد

دستگاه کمپرسورباد

دستگاه کمپرسورباد دستگاهی است که وظیفه تولید باد برای مصرف و راه اندازی دستگاه ها در اتو سرویس ها را دارد که به وسیله یک الکتروموتور و چند سیلندر و یک تسمه هوای بیرون را گرفته و به داخل منبع با فشار های مختلف تزریق کرده و موجب جمع آوری هوا با فشار بالا در […]