بایگانی دسته‌ی: ساشکن روغن ترمز

تفاوت روغن ترمز های موجود در بازار

روغن-ترمز-خودرو

تفاوت روغن ترمز های موجود در بازارمایع ترمز که به عامه به آن روغن ترمز گفته میشود مایعیست الزامی در سیستم ترمز خودرو که در جهان با نام مخفف DOT(Department of Transportation) تقسیم بندی شده است. DOT استانداردی است که توسط دپارتمان حمل و نقل آمریکا معین شده ایت و عدد جلو این کلمه نسان […]

تفاوت روغن ترمز زرد و آبی

تفاوت روغن ترمزهای موجود در بازار مایع ترمز که به عامه به آن روغن ترمز گفته میشود مایعیست الزامی در سیستم ترمز خودرو که در جهان با نام مخفف DOT(Department of Transportation) تقسیم بندی شده است. DOT استانداردی است که توسط دپارتمان حمل و نقل آمریکا معین شده ایت و عدد جلو این کلمه نسان […]

تعویض روغن ترمز

تعویض روغن ترمز به صورت دوره ای همانند روغن موتور خودرو و روغن گیربکس یک امر ضروری است که بسیاری از مردم اطلاعاتی از دلیل و ضرورت تعویض این روغن را ندارند . روغن ترمز یکی از مهمترین روغن هایی در خودرو است که کمترین توجهی به آن میشود در حالی که یکی از مهمترین […]