بایگانی دسته‌ی: ساکشن روغن موتور

دستگاه ساکشن روغن موتور

دستگاه ساکشن روغن موتور

دستگاه ساکشن روغن موتور دستگاهی است که برای تعویض روغن موتور خودرو بدون باز کردن پیچ کارتل در روی کار استفاده میشود که به دو مدل ساکشن برقی و ساکشن روغن موتور بادی تقسیم میشود. این دستگاه با ساکشن روغن توسط ایجاد خلا در شیشه ساکشن روغن را به بیرون میکشد یا به روش مکش […]