بایگانی دسته‌ی: ساکشن روغن گیربکس

ساکشن روغن گیربکس اتوماتیک

معرفی، کاربرد و مزیت های دستگاه ساکشن گیربکس اتوماتیک

معرفی، کاربرد و مزیت های دستگاه ساکشن گیربکس اتوماتیک ساکشن روغن گیربکس اتوماتیک تعویض روغن گیربکس توسط ساکشن روغن گیربکس اتوماتیک در خودروهایی با دنده اتوماتیک تعویض یک لزوم و امری ضروری است، زیرا در صورت عدم تعویض روغن گیربکس خودرو دنده اتوماتیک در مواقع لزوم و زمان مشخص باعث خرابی و اتفاقات ناگواری برای […]

دستگاه ساکشن روغن گیربکس

دستگاه ساکشن روغن گیربکس

دستگاه ساکشن روغن گیربکس دستگاهی است که برای تعویض اتوماتیک روغن گیربکس اتوماتیک و شستشوی گیربکس اتوماتیک استفاده میشود و با توجه به لزوم تعویض روغن گیربکس هر چند وقت یکبار استفاده از این دستگاه بسیار مفید میباشد. این دستگاه به دو مدل دستگاه تعویض روغن گیربکس اتومات و نیمه اتومات وجود دارد. و ضمنا […]