بایگانی دسته‌ی: کارواش

کارواش

از دیرباز نظافت و شستوشوی وسایل ، کف و دیوارها و کلیه تجهیزات و ابزار مورد استفاده در آیین و قریضه ذاتی انسان ها بوده و نیاز به پاکی یک امر ضروری بوده که باعث حس خوب و افزایش عمر مفید تجهیزات و ابزارها و … میشود.امروز با توجه به افزایش تکنولوژی و تجهیزات شوینده […]