گروه مکانیکی


جک دو ستون
جک دو ستون

جک چهار ستون
جک چهار ستون

جک قیچی
جک قیچی

جک موتور درار
جک موتور درآر و گیربکس درآر

جک سوسماری
جک سوسماری

استند موتور
استند موتور

پرس هیدرولیک
پرس هیدرولیک

قطعه شور
قطعه شور