شناسه محصول: 1000000142 دسته: آپاراتی, مولد باد نیتروژن