عمومی

دستگاه تابگیر رینگ چیست ؟

دستگاهی است که با چرخش رینگ آلومینیومی  و تراش آن توسط تیغه دستگاه تراش تابگیر رینگ تاب و انحنای رینگ را گرفته و برای ترمیم شکستگی و تراش و صافکردن رینگ های آلومینومی خودرو ها استفاده میشود و در ایران به نامه های رینگ صاف کن، تراش رینگ، رینگ تراش،دستگاه پرداخت رینگ ، تابگیر رینگ ایپرت و ... شناخته میشود.


استفاده از دستگاه تابگیر رینگ مزیت های زیر را دارد:


•    بهبود عملکرد جلوبندی خودرو
•    ترمیم قسمت آسیب دیده رینگ(کاهش هزینه و عدم تعویض رینگ)
•    صاف کردن و تراش سریع رینگ خودرو به صورت اتوماتیک
•    بهبود عملکرد دستگاه

دستگاه تابگیر رینگ به سه مدل دستگاه تابگیر رینگ بدون تراش ،دستگاه تابگیر رینگ با تراشو دستگاه تابگیر رینگ خودرو های سنگین تقسیم بندی میشود.
 

جستجو تماس
چت ورود