عمومی

انواع دستگاه تنظیم نور چراغ

جهت استفاده برای تنظیم نور چراغ خودروهای سبک و سنگین ، موتور سیکلت 
دارای سیستم مکان یابی و تست نور دیجیتال 
کنترل شدت نور چراغ ها ، تست سنجش زاویه تابش و تقارن 
قابلیت تنظیم نور در حالت های مختلف نور بالا و نور پایین 
دارای پایه چرخ دار متحرک 
ارتفاع ۱۵۲ سانتی متر ، عرض ۶۱ سانتی متر ، طول ۶۵ سانتی متر 
وزن ۳۵ کیلوگرم ، منبع تغذیه باتری ۹ ولت با نورسنج دیجیتال 
قطعات ساخت کمپانی معتبر بالانس ماتیک کشور ترکیه


دستگاه تنظیم نور چراغ لیزری MESS MATIC-FA 100
جهت استفاده برای تنظیم نور چراغ خودروهای سبک و سنگین ، موتور سیکلت
دارای سیستم مکان یابی و تست نور دیجیتال 
کنترل شدت نور چراغ ها ، تست سنجش زاویه تابش و تقارن 
قابلیت تنظیم نور در حالت های مختلف نور بالا و نور پایین 
دارای پایه چرخ دار متحرک 
ارتفاع ۱۵۲ سانتی متر ، عرض ۶۱ سانتی متر ، طول ۶۵ سانتی متر 
وزن ۳۸ کیلوگرم 
دارای سیستم تمام اتوماتیک لیزری

 

دستگاه تنظیم نور چراغ دیجیتال BALANS MATIC
جهت استفاده برای تنظیم نور چراغ خودروهای سبک و سنگین ، موتور سیکلت
دارای سیستم مکان یابی و تست نور دیجیتال 
کنترل شدت نور چراغ ها ، تست سنجش زاویه تابش و تقارن 
قابلیت تنظیم نور در حالت های مختلف نور بالا و نور پایین 
دارای پایه چرخ دار متحرک 
ارتفاع ۱۵۲ سانتی متر ، عرض ۶۱ سانتی متر ، طول ۶۵ سانتی متر 
وزن ۳۵ کیلوگرم ، منبع تغذیه باتری ۹ ولت با نورسنج دیجیتال 
قطعات ساخت کمپانی معتبر بالانس ماتیک کشور ترکیه


دستگاه تنظیم نور چراغ دیجیتال MESS MATIC-FA 50
جهت استفاده برای تنظیم نور چراغ خودروهای سبک و سنگین ، موتور سیکلت
دارای سیستم مکان یابی و تست نور دیجیتال 
کنترل شدت نور چراغ ها ، تست سنجش زاویه تابش و تقارن 
قابلیت تنظیم نور در حالت های مختلف نور بالا و نور پایین 
دارای پایه چرخ دار متحرک 
ارتفاع ۱۵۲ سانتی متر ، عرض ۶۱ سانتی متر ، طول ۶۵ سانتی متر
وزن ۳۹ کیلوگرم ، منبع تغذیه باتری ۹ ولت با نورسنج دیجیتال


دستگاه تنظیم نور چراغ دیجیتال TOPAUTO 18A
جهت استفاده برای تنظیم نور چراغ خودروهای سبک و سنگین ، موتور سیکلت
دارای سیستم مکان یابی و تست نور آنالوگ
کنترل شدت نور چراغ ها ، تست سنجش زاویه تابش و تقارن 
قابلیت تنظیم نور در حالت های مختلف نور بالا و نور پایین 
دارای پایه چرخ دار متحرک 
ارتفاع ۱۶۲ سانتی متر ، عرض ۶۱ سانتی متر ، طول ۶۵ سانتی متر 
وزن ۴۴ کیلوگرم 
ساخت و مونتاژ کشور ایتالیا


دستگاه تنظیم نور چراغ لیزری TOPAUTO 26D
جهت استفاده برای تنظیم نور چراغ خودروهای سبک و سنگین ، موتور سیکلت
دارای سیستم مکان یابی و تست نور دیجیتال
کنترل شدت نور چراغ ها ، تست سنجش زاویه تابش و تقارن 
قابلیت تنظیم نور در حالت های مختلف نور بالا و نور پایین 
دارای پایه چرخ دار متحرک 
ارتفاع ۱۶۲ سانتی متر ، عرض ۶۱ سانتی متر ، طول ۶۵ سانتی متر 
وزن ۴۲ کیلوگرم 
دارای سیستم تمام اتوماتیک لیزری
ساخت و مونتاژ کشور ایتالیا
 

جستجو تماس
چت ورود