عمومی

معرفی دستگاه تنظیم نور چراغ خودرو

امروزه میزان روشنایی چراغ خودرو و تنظیم درست آن در حین رانندگی در شب یکی از فاکتورهای مهم راندگی محسوب میشود چراکه عدم تنظیم آن باعث مزاحمت برای رانندگان روبرو و جلویی و عدم دید کافی برای خود راننده میشود . 
دستگاهی که توسط نورسنج دیجیتال و مختصاتی که به اپراتور میدهد می توان زوایای کاسه چراغ و لامپ خودرو در دو حالت بالا و پایین درست و تصحیح کرد (بنا به استاندارد بین المللی) دستگاه تنظیم نور چراغ نامیده میشود که در بازار با اسامی زیر هم نام برده میشود :
تست نور چراغ ،دستگاه تنظیم نور سواری، دستگاه تنظیم نور کامیونی، دستگاه تنظیم نور چراغ موتور سیکلت، دستگاه تنظیم نور زنون، دستگاه نورسنج چراغ،دستگاه تنظیم نور دیجیتال و ...
این دستگاه در مراکز معاینه فنی ، تعمیرگاه ها و خدمات باطری سازی و چراغ خودرو و کلیه فروشگاه های تعویض چراغ خودرو و تیونینگ خودرو و ... قابل استفاده است در مدل های سواری و کامیونی و موتور سیکلت موجود است.


انواع دستگاه تنظیم نور:
•    دستگاه تنظیم نور چراغ آنالوگ ( با نور سنج آئینه ای)
•    دستگاه تنظیم نور چراغ دیجیتال ( با نور سنج آئینه ای)
•    دستگاه تنظیم نور چراغ دیجیتال (با نور سنج لیزری)


دستگاه تنظیم نور چراغ از اجزای زیر تشکیل شده است:
    قاب اصلی دستگاه
    نور سنج  و آینه تنظیم که در برخی مدلها بصورت لیزری می باشد
    عدسی
    صفحه مختصات و تنظیم
    ستون مدرج متصل جهت تنظیم ارتفاع دستگاه
    کلید تست
    صفه نمایش دیجیتال یا صفحه عقربه ای
    درجه تراز دستگاه
    مجموعه چرخها جهت جابجایی دستگاه


دستگاه تنظیم نور چراغ به روش زیر کار میکند (نحوه کار با دستگاه)شرکت آریا صنعت:
ابتدا چراغ های خودرو را تمیز کرده سپس یک نفر در خودرو نشسته (خودرو کامل باید در محل صاف و تراز باشد) و دستگاه را در فاصله 20 الی 50 سانتی متری چراغ قرار داده (با استفاده از تراز دستگاه از صاف بودن دستگاه در محل قرار گیری مطلع میشویم) و عدسی اصلی دستگاه را دقیق روبروی چراغ تنظیم میکنیم و آیینه یا لیزر را تنظیم کرده (با عقب جلو کردن دستگاه در محور x) تا نقطه تقارن بدست آید . در صفحه نمایش مختصات تنظیم نور استاندارد نور پایین ، بالا و مه شکن قرار دارد.حال که مرکز تقارن بدست آمد ابتدا نور خودرو را در حالت پایین قرار داده و با تنظیم خط نور چراغ و منطبق کردن آن توسط پیچ کاسه چراغ با مختصات دستگاه تنظیم نور پایین انجام میشود و برای نور بالا همین عملیات برای نور بالا انجام میشود.
*لازم به ذکر است برای تنظیم دقیق چراغ باید کلیه چرخ های خودرو تنظیم باد شوند.
و برای مه شکن هم به همین تربیت انجام میشود.
 

جستجو تماس
چت ورود