عمومی

لاستیک درار چیست ؟

این دستگاه که به نام های مختلفی بنا به تلفظ در هر شهر به نام هایی از قبیل دستگاه لاستیک درآور(لاستیک دربیار )، دستگاه درار جا اندازلاستیک،، دستگاه تیوبلس،، تایر درآر، دستگاه لاستیک جازن، دستگاه لاستیک عوض کن ،دستگاه دربیار جا انداز ، چرخ درآردستگاه لق کن لاستیک ، دستگاه لاستیک درار 3 پدال،4 پدال،5 پدال و کمرشکن ،لاستیک درار تیوبلس ،لاستیک درار کامیونی،لاستیک درار رینگ 26،لاستیک درار سنگین، لاستیک درار لودری،لاستیک درار فوق سنگین و ... شناخته میشود یکی از مهمترین دستگاه ها مورد نیاز در یک تعمیرگاه خودرو که فعالیت  آپارات لاستیک میدهد می باشد زیرا کار جدا کردن لاستیک از رینگ را بسیار آسان تر و سریع تر کرده و جلوگیری از اتلاف وقت و خط افتادن و شکستن رینگ و پارگی لاستیک میشود و فعالیت بدنی اپراتور را بسار کم میکند.
از دستگاه لاتیک درار در ابتدا برای جدا کردن یا بیرون اوردن لاستیک از رینگ برای تعویض یا آپارت و پنچرگیری لاستیک یا تیوپ و سپس برای جا انداختن لاستیک روی رینگ استفاده میشود.