عمومی

جک روغنی چیست ؟

دستگاه جک روغنی که به نام های جک بطری، جک نیسانی،جک استوانه ای و ... در ایران شناخته میشود دستگاهی است برای بالا بردن خودرو توسط فشار روغن حاصل شده از بالا پایین کرده دسته آن بر سیلندر که در نتاژ مختلف در
ایران وجود دارد که مزیت آن نسبت به جک سوماری کوچک تر بودن آن و ارزان تر بودن آن است و اصولا برای مصارف شخصی (راننده هان) استفاده میشود.


اجزای تشکیل دهنده جک روغنی:
 سیلندر و استوانه روغن
 سوپاپ رفت و برگشت
 خلاص کن و دسته

 

انواع جک روغنی:
جک روغنی : در سه حالت سک طرفه و دو طرفه و یک طرفه ورودی و خروجی در نتاژ مختلف وجود دارد
جک روغنی بادی: در تناژ مختلف در ایران وجود دارد که به کمک باد و فشار روغن عمل میکند که نسبت به نمونه
روغنی خود گران تر است.

جستجو تماس
چت ورود